… και η γλυκιά ιστορία συνεχίζεται …

 
 

Νέο Ζαχαροπλαστείο στην Χώρα Τήνου
Ευαγγελιστρίας 12 [απέναντι από το ΚΕΠ]
Ρίτα Ζαλώνη 2283 300 521